Przedszkole w Instytucie GruĽlicy i Chorób Płuc

  RABKA-ZDRÓJ MIASTEM DZIECI ¦WIATA

Strona Główna

Przedszkola w IGiChP

Przedszkola w Uzdrowisku-Rabka S.A

Przedszkola w ¦CRU

O NAS

DOKUMENTACJA KADRA I GRUPY

KONKURSY

GALERIA

KONTAKT

 

DOKUMENTACJA PRZEDSZKOLI W INSTYTUCIE GRU¬LICY I CHORÓB PŁUC W RABCE-ZDROJU

 

 

Dokumenty do pobrania: 

 

- Informacja o przekazaniu danych osobowych oraz KLAUZULA INFORMACYJNA

- Statut Zespołu Przedszkoli Specjalnych 

- Misja i Wizja Zespołu Przedszkoli Specjalnych - 2018/2019

- Roczny Plan Pracy Zespołu Przedszkoli Specjalnych - 2018/2019

- Główne Kierunki Pracy Rewalidacyjnej Zespołu Przedszkoli Specjalnych

- Polityka Bezpieczeństwa

- Program Adaptacyjny

- Kalendarz Uroczysto¶ci

- Harmonogram

 

 

HARMONOGRAM DNIA

ZESPOŁU PRZEDSZKOLI SPECJALNYCH
DLA DZIECI PRZEWLEKLE CHORYCH

W RABCE-ZDROJU

W ROKU SZKOLNYM 2017/2018

 

Godziny

RODZAJ ZAJĘĆ

9:00 - 9:20

Zabawy integruj±ce grupę.

9:20 - 10:20

Zajęcia dydaktyczno-wychowawczo-rewalidacyjne.

10:20 - 11:00

Zabawy edukacyjne stymuluj±ce rozwój dziecka.

11:00 - 12:00

Zabawy według zainteresowań dzieci. Praca indywidualna z dziećmi z deficytami rozwojowymi.

12:00 - 13:00

Zabawy ruchowe i inscenizowane ze ¶piewem. Gry i zabawy stolikowe.

14:00 - 14:30

Zabawy integruj±ce grupę.

14:30 - 15:30

Zajęcia dydaktyczno-wychowawczo-rewalidacyjne.

15:30 - 16:15

Zabawy edukacyjne stymuluj±ce rozwój dziecka.

16:15 - 16:45

Praca indywidualna z dziećmi z deficytami rozwojowymi.

16:45 - 18:00

Zabawy według zainteresowań dzieci. Gry i zabawy stolikowe.

 

do góry
 

Wszelkie prawa zastrzeżone © Zespół Przedszkoli Specjalnych dla Dzieci Przewlekle Chorych w Rabce-Zdroju             adm: mtb